2024-06-03Handlingar till föreningsstämman 17 juni (Zip fil)Stadgar 2024-03-21

Ordningsregler

GDPR Policy


Fullmakt panter


Mätbevis

OVK

Energideklaration

Radonmätning

Underhållsplan 2023, preliminär


Mall för fullmakt årsstämma


Årsredovisning 2019

Protokoll årsstämma 2020

Årsredovisning 2020

Protokoll årsstämma 2021

Årsredovisning 2021

Protokoll årsstämma 2022

Årsredovisning 2022

Protokoll årsstämma 2023

Årsredovisning 2023Mäklare:

Kontakta vår förvaltare Simpleko för registerutdrag.

Kontakta styrelsen för mäklarbild.


Faktureringsadress:

Brf Astrea 3

Fastnr 417555

Box 1005

831 29 Östersund


Skicka gärna pdf faktura till e-post:

simpleko@ironmountain.com

OBS att fakturan måste vara adresserad som ovan!


Instruktion för radiatortryckI övrigt kontakta styrelsen:

ordforande@astrea3.se

kassor@astrea3.se

sekreterare@astrea3.se


Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text